Föreningen – Yhdistys

gamlogo

SV
Bebyggelsen kring Pargas kyrka delas in i fyra sk malmar; Norrbymalm, Kyrkomalm, Prästgårdsmalm samt Tennbymalm. Av dessa utgör en del Gamla Malmen i dag.
Gamla Malmens och Pargas stads äldsta bostadsområde ligger söder om kyrkan, en trästadsidyll med anor från 1700-talet.

Invånarföreningen Gamla Malmen grundades 1994. Föreningens mål är att bevara och förbättra boendemiljön på området, att utveckla de sociala och kulturella förhållandena och att bevara Gamla Malmens särprägel. Föreningen strävar också till att påverka samhällsplaneringen som berör området.Verksamhetsåret 2023 hörde 60 hushåll och 5 företag till föreningen.

Invånarföreningen Gamla Malmen leds av en styrelse som består av 2-11 personer och en ordförande som valts av årsmötet. Föreningen verkar både på svenska och på finska, protokollspråket är svenska. Föreningens e-mail adress: gamlamalmen.pargas(at)gmail.com. Du kan också följa oss på Gamla Malmen Facebook-sida!

Föreningens verksamhetsberättelse/Yhdistyksen toimintakertomus 2023: Verksamhetsberättelse 2023

Paraisten kirkkoa ympäröivä asutus jaetaan neljään ns. malmiin; Norrbymalmi, Kirkkomalmi, Pappilanmalmi ja Tennbynmalmi. Näistä osa muodostaa alueen jota nykyään kutsutaan Vanhaksi Malmiksi (katso kartta). Vanha Malmi on Paraisten vanhin asuinalue pääosin kirkon eteläpuolella, puutaloidylli jossa on rakennuksia 1700-luvulta lähtien. Vanhan Malmin asukasyhdistys on nuori – se syntyi vuonna 1994.

Yhdistyksen päämäärä on varjella ja vaalia alueen elinympäristöä ja kehittää alueen sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan aluetta koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun. Toimintavuonna 2022 yhdistykseen kuului 73 jäsentä: koti-talouksia/yrityksiä ja yhdistyksiä.

Yhdistyksen hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja se voi sääntöjen mukaan muodostua 2-10 jäsenestä sekä puheenjohtajasta. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Yhdistys toimii sekä ruotsiksi että suomeksi, kokouskieli (kirjallinen) on ruotsi. E-mail osoite: gamlamalmen.pargas(at)gmail.com. Löydät meitä myös Facebookista Gamla Malmen!