Kontakt – Yhteystiedot

OBS – Föreningens e-postadress:
HUOM – Yhdistyksen s-postiosoite:

gamlamalmen.pargas(a)gmail.com


STYRELSEN 2024 / HALLITUS 2024:

Ordförande / puheenjohtaja: Ralf Juslin ralf.juslin(at)icloud.com

Viceordförande / varapuheenjohtaja: Sonja Österholm
sonja.osterholm(at)pargas.fi, tfn / puh. 044 500 3086

Kassör / rahastonhoitaja: KimTrapp

Sekreterare / sihteeri: Marika Eklund-Pelto

Materialansvariga: Atte Ljungqvist & Anders Jungar

Information / tiedotus:  Jane Wingren, Marina Bergman & Linda Baarman

Övriga medlemmar: Annica Stubb & Daniel Lindström 

Ansvarig för Medlemsfesten; hela styrelsen

Ansvarig för Skördemarknaden; Marika

Ansvarig för Julmarknaden; hela styrelsen

Ansvarig för Adventskalendern; Jane