Medlemsbrev 2014 Jäsenkirje

038

MEDLEMSBREV

Vid föreningens årsmöte den 28 april 2014 omvaldes medlemmar till styrelsen och några nya medlemmar invaldes. Som ordförande fortsätter Sonja Österholm. Övriga styrelsemedlemmar är; Marika Eklund-Pelto (viceordförande), Peter Bröckl, Maj Röyskö (kassör), Mikael Ramstedt, Yanna Nyberg (sekreterare), Olof Sundqvist, Pepita Laine, Silja Haapiseva och Catarina Hildén-Fjäder. Två av de tidigare styrelsemedlemmarna avgick.

 

Årsmötet godkände bokslutet för år 2013 som uppvisade en vinst på 914 €. Även verksamhetsplanen för år 2014 godkändes.

 

Medlemsavgiften, 10 € för hushåll och 20 € för företag och organisationer är oförändrad och kan betalas med bifogad bankgiroblankett.

 

Det kommer i år igen att ordnas en hel del aktiviteter kring Gamla Malmen. Vi inledde med ett städtalko den 6 maj som avslutades med korvgrillning på Gamla torget. Föreningen Egentliga Finlands Byar (www.efbyar.fi) har igen engagerat sig i gårdsloppisrally evenemanget (loppis, gårdscafé, pop up restauranger m.m.). I år går rallyt av stapeln söndagen den 8 juni kl. 11-16. Flera gårdar på Gamla Malmen har redan anmält sig så vi hoppas på livlig folkvandring mellan gårdarna.

 

I juli, närmare bestämt den 12 juli kl 10-14, arrangeras det traditionella ”Gamla Malmen kallar”.

 

Vi bjuder in våra medlemmar till den årliga medlemsfesten som i år hålls den 20 augusti kl. 18. Platsen meddelas senare. I år har vi skäl att fira med påmpa och ståt då föreningen fyller 20 år! Medlemsfesten är ett roligt tillfälle att bekanta sig med grannar och andra boare på området.

 

Som många hört kommer smeden Mikko Flemming att inleda sin verksamhet på Gamla Malmen i sommar och han har visat intresse att reparera servicestegar. Ta kontakt direkt till honom per telefon (041-5611029) om ni är intresserade.

 

Vi i styrelsen vill igen påminna er om att förbättra kontaktmöjligheterna till föreningens medlemmar. Information, åsikter och annat rör sig snabbt och effektivt via e-post. Den som vill vara med på ”postningslistan” kan skicka ett meddelande till sonja.osterholm@pargas.fi. Gamla malmens förnyade blogg innehåller uppdaterad information www.gamlamalmen.com

 

 

Varma vårhälsningar,

 

Styrelsen

 

057 (2)

 

JÄSENKIRJE

 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 28. huhtikuuta 2014 valittiin hallitukseen sekä uusia että vanhoja jäseniä. Puheenjohtajana jatkaa Sonja Österholm ja muut jäsenet ovat; Marika Eklund-Pelto (varapuheenjohtaja), Peter Bröckl, Maj Röyskö (rahastonhoitaja), Mikael Ramstedt, Yanna Nyberg (sihteeri), Olof Sundqvist, Pepita Laine, Silja Haapiseva sekä Catarina Hildén-Fjäder. Kaksi jäsentä jätti hallituksen.

 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 tilinpäätös, joka osoitti 914 € tulosta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin.

 

Jäsenmaksu, joka edellisvuoden tapaan on 10 € kotitalouksilta ja 20 € yrityksiltä sekä muilta organisaatioilta, maksetaan oheisella pankkisiirtolomakkeella.

 

Aloitimme kevään aktiviteetit siivoustalkoilla maanantaina 6. toukokuuta. Grillimestari Olof lämmitti grillin Vanhalla torilla talkoitten jälkeen.

 

Varsinaissuomen Kylät yhdistys (Egentliga Finlands Byar, www.efbyar.fi) järjestää viime vuodesta tutun piharallitapahtuman (kirpputori, pihakahvila, pop up ravintola jne.) jälleen tänä vuonna sunnuntaina 8. kesäkuuta klo 11-16. Vanhan Malmin alueella on jo useita “pihoja” ilmoittautunut mukaan tapahtumaan, joten toivotaan taas mukavaa keliä ja vilkasta rallia pihojen välillä.

 

Heinäkuun 12. päivä klo 10-14 on taas, jo perinteeksi tulleen, ”Vanha Malmi kutsuu” tapahtuman vuoro ja toivomme monta myyjää mukaan.

 

Haluamme kutsua jäseniämme perinteiseen jäsenjuhlaan, joka järjestetään keskiviikkona 20. elokuuta klo 18.00. Paikka on vielä avoin josta ilmoitamme hyvissä ajoin. Tänä vuonna on erityisesti syytä juhlia koska yhdistys täyttää pyöreitä 20 vuotta!  Ilta tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua naapureihin ja alueen asukkaisiin.

 

Seppä Mikko Flemming aloittaa toimintansa kesällä pajassaan ja hän on kiinnostunut kunnostamaan talojen huoltotikkaita. Ottakaa suoraan häneen yhteyttä puhelimitse (041-5611029) jos tarvetta kunnostukselle on.

 

Me hallituksen jäsenet haluamme kehittää yhteydenpitomahdollisuuksia yhdistyksen jäseniin. Asiat, mielipiteet jne. välittyvät tehokkaammin ja nopeammin sähköpostilla. Tällaiseen postituslistaan mukaan haluavia pyydetään lähettämään viesti sähköpostiosoitteeseen sonja.osterholm@pargas.fi. Yhdistyksen blogilta, www.gamlamalmen.com löytää myös ajankohtaista tietoa alueesta.

 

Lämpimin kevätterveisin,

 

Hallitus

066