Vanhan Malmin toimintakertomus 2020

 

Vanhan Malmin Asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelle 2020

 

Kulunut vuosi on ollut hyvin erilainen vallitsevan pandemian vuoksi. Monet suunnitelmat jäivät toteuttamatta ja monet kokoukset pitämättä. Yhdistys seurasi annettuja määräyksiä.

 

Vuosikokous pidettiin 02.06.2020 Ella Janssonin museotuvan pihalla. Kokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus sekä puheenjohtaja.

Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Curt Ruokolahti.

Kirsi Sonck-Rautio ja Aki Kulmala poistuivat hallituksesta.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Marina Bergman ( uudelleen valittu ), Susanna Blåberg ( uudelleen valittu), Marika Eklund-Pelto ( uudelleen valittu), Ralf Juslin ( uudelleen valittu ), Tea Laiho

( uudelleen valittu ), Daniel Lindström ( uusi ), Atte Ljungqvist ( uudelleen valittu), Tom Ramström ( uudelleen valittu ), Marian Vuorinen ( uusi ), Sonja Österholm

( uudelleen valittu ).

Toiminnantarkastajaksi valittiin Johan Nyberg ja varalle Niklas Fjäder.

 

Hallitus on vuoden aikana kokoontunut ”livenä” kolme kertaa ja yhden kerran digitalisesti zoomin  avulla.

 

Hallituksen perustamiskokous pidettiin 02.06.2020, missä tehtävät ja vastuualueet jaettiin seuraavasti:

 • varapuheenjohtaja – Sonja Österholm
 • sihteeri – Marika Eklund-Pelto
 • rahastonhoitaja – Susanna Blåberg
 • materiaalivastaava – Atte Ljungqvist ja Tom Ramström
 • vuosikokous –  koko hallitus
 • jäsenjuhla – Daniel Lindström
 • syysmarkkinat –  Marika Eklund-Pelto ja Marian Vuorinen
 • joulumarkkinat – koko hallitus
 • kulttuuri-ilta –   Marina Bergman, Ralf Juslin, Daniel Lindström ja Marian Vuorinen
 • informointi ja web – Marina Bergman, Ralf Juslin ja Tea Laiho

 

Jäsenjuhlat pidettiin 26.08.2020 Ella Jansson museotuvan pihalla.

”Jordkällaren” tarjosi maittavan loppukesän buffettiaterian a’ 15€.

41 henkilöä osallistui  juhlaan. Erittäin onnistunut ilta, hyvän ruuan, musiikin ja seurustelun merkeissä.

 

Syysmarkkinat pidettiin 26.09.2020  ” vanhalla torilla ”. Ilma oli mitä parhain ja kävijöitä oli runsaasti. Vuoden kilpailussa piti arvata miten monta metriä porkkanaa oli korissa. Oikea vastaus oli 5,84 metriä ja lähin arvaus oli 5,82. Paistettiin grillimakkaraa sekä vohveleita.

 

Syystalkoot pidettiin 15.11.2020. Sen lisäksi on muutama hallituksen jäsen siistinyt Ella Janssonin museotuvan pihaa.

 

Monen keskustelun jälkeen hallitus päätti perua vuoden joulumarkkinat. Näin jälkikäteen ajatellen päätös oli ainoa oikea, koska monet toiminnat koko maassa peruutettiin. Hallitus halusi kuitenkin suunnitella jotakin muuta markkinoiden tilalle –

perustettiin joulukalenteriryhmä, mihin kutsuttiin myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä. Tämä 12 henkilön ryhmä suunnitteli sekä toteutti asukkaiden avulla Vanhan Malmin joulukalenterireitin missä päivittäin avattiin luukku ( = ikkuna ). Reitti kulki  pikkusillalta Gottorpiin ja sieltä takaisin kirkon ohi. Tämä osoittautui erittäin suosituksi kohteeksi kaikille, ikään katsomatta. Jouluaaton luukku, seimi,  oli sopivasti sijoitettu lampolan lämpöön.

 

Yhdistys vuokraa myyntikojuja a’ 20 €

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vuokrata :

hakekone 15€ / 2 vrk, teltta ( 3×6 m )15€ / 2 vrk, tikkaat 20€ / 2 vrk,

hiiligrilli 10€ / 2 vrk

 

Asukasyhdistyksen edustajana Stiftelsen Gamla Malmen säätiössä toimii Marika Eklund-Pelto. Vanhan Malmin Asukasyhdistyksen edustajana Paraisten Kaupungin rakennustoimikunnassa toimii Kalle Alho, hänet valittiin hallituksen kokouksessa 23.11.2017.

 

Toiminta vuodelta 2020 näytti alijäämää  – 948,16 €. Jäsenmäärä oli 52 kotitaloutta sekä 6 yritystä.

 

Tietoja yhdistyksen asioista ja tapahtumista saadaan  osoitteesta

www.gamlamalmen.com tai  ”vanhan torin” ilmoitustaululta.

Jäsenkirje jaetaan alueen postiluukkuihin ja yhdistyksellä on myös oma Facebook sivu.

Verksamhetsberättelse Invånarföreningen Gamla Malmen r.f. 2020

Verksamhetsberättelse för invånarföreningen Gamla Malmen r.f. 2020

 

Det gångna året har varit ett annorlunda år på grund av den rådande pandemin.

Mycket som hade planerats kunde inte genomföras och många möten blev inställda.

Föreningen följde de direktiv som gavs.

Höstmarknaden gick av stapeln 29.9.2020 på gamla torget. Vädret var strålande och marknaden var välbesökt. Årets tävlingen gick ut på att gissa hur många meter morot det fanns i korgen. Rätt svar var 5,84 m och den som gissade närmast gissade 5,82 m. Föreningen grillade korv och stekte våfflor.

 

På årsmötet den 2.6.2020 valdes styrelse samt ordförande.

Till ordförande omvaldes Curt Ruokolahti.

Kirsi Sonck-Rautio och Aki Kulmala  avgick från styrelsen

Till styrelsemedlemmar valdes:  Susanna Blåberg (omvald), Sonja Österholm, (omvald), Marika Eklund-Pelto (omvald), Atte Ljungqvist (omvald), Tom Ramström (omvald) Tea Laiho (omvald), Ralf Juslin (omvald), Marina Bergman (omvald), Daniel Lindström (ny) och Marian Vuorinen (ny)

Till verksamhetsgranskare valdes Johan Nyberg och till suppleant Niklas Fjäder.

 

Årsmötet hölls på Ella Janssons museistugas gård.

 

Styrelsen har sammankommit 3 gånger ”live” och 1 gång per zoom under året. Konstituerande styrelsemöte hölls 2.6.2020 där man delade ut följande portföljer samt ansvarsuppgifter:

Viceordförande: Sonja Österholm

Sekreterare: Marika Eklund-Pelto

Kassör: Susanna Blåberg

 

Materialavsvarig: Atte Ljungqvist och Tom Ramström

Årsmötesansvarig: Styrelsen

Medlemsfest: Daniel Lindström

Skördemarknaden: Marika Eklund-Pelto och Marian Vuorinen

Julmarknaden: Hela styrelsen

Kulturafton: Marina Bergman, Ralf Juslin, Daniel Lindström och Marian Vuorinen.

Informatörer: Ralf Juslin, Tea Laiho och Marina Bergman

 

 

Medlemsfesten hölls denna gång 26.8.2020 på Ella Janssons museistugas gård.

Jordkällaren bjöd på en sensommarbuffé á 15€. 41 personer deltog. En mycket lyckad kväll med mingel, god mat och levande musik.

 

Höststädning på området 15.11.2020. Dessutom har några från styrelsen snyggat upp bla. Ella Janssons gård.

 

Efter många och långa diskussioner beslöt styrelsen att inställa den planerade julmarknaden. Vilket som nu i efterhand sett var ett bra beslut eftersom allting lades ner i december.

Men styrelsen gav inte upp utan sammankallade till ett ”Adventskalender möte” dit även personer utom styrelsen kunde komma. Denna grupp bestående av 12 personer planerade och genomförde med hjälp av invånarna en adventskalender som öppnade en lucka (fönster) varje dag. Rutten gick från Lilla bron upp till Gottorp och ner igen förbi kyrkan. Detta var ett mycket lyckat koncept där äldre och yngre kunde ”bonga” luckor hela adventstiden. Lucka 24 fanns i fårhuset där det lilla Jesusbarnet låg.

Föreningen hyr ut försäljningsstånd á 20€.

Till föreningens medlemmar hyrs även ut följande:

Flis, 15€/2 dygn

Tält (3×6 m), 15€/2 dygn

Stege 20€/2 dygn

Kolgrill 10€/2 dygn

 

Som invånarföreningens representant i Stiftelsen för Gamla malmens styrelse sitter

Marika Eklund-Pelto.

Invånarföreningen Gamla Malmens representant i stadens byggnadskommitté är Kalle Alho. Han valdes på styrelsemötet 23.11.2017.

 

Verksamheten för år 2020 visade ett underskott på -948,16.        .

Medlemsantalet under året har varit 52  betalande medlemmar/hushåll samt 6  företag.

 

Informationen till föreningens medlemmar samt till allmänheten fås bäst på adressen www.gamlamalmen.com eller via anslagstavlan på Gamla torget.

Medlemsbrev delas även ut i postlådorna på området.

På Facebook hittar man även föreningen.

Föreningens kontaktuppgifter

 

Invånarföreningen Gamla malmen har en ny epostadress. Använd den när du har ärende till styrelsen. Via denna adress kommer också medlemsinfo att skickas ut, så skicka gärna ett mail till oss så får vi din adress till epostlistan snabbt och enkelt. Tack!

gamlamalmen.pargas(a)gmail.com

Vanhan Malmin asukasyhdistyksellä on uusi sähköpostiosoite. Käytä se kun haluat yhteyttä hallitukseen. Käytämme tätä osoitetta kun lähetämme jäseninfoa. Voit lähettää meille s-postin niin saamme nopeasti oikea osoitteesi listamme. Kiitos!

Verksamhetsberättelse 2019 – Toimintakertomus 2019

Verksamhetsberättelse för invånarföreningen Gamla Malmen rf. 2019

 Det största evenemanget under verksamhetsåret 2019 för invånarföreningen var den traditionella ”Julmarknaden” som lockade lite mindre försäljarskara jämfört med åren innan. Vädret var regnigt och ruskigt vilket kan ha med saken att göra Anmälningen sker numera elektroniskt och gör det enklare och smidigare. Vi använde oss i år av stadens Lyyti-program. Loven har däremot skärpts igen och ger mer arbete åt styrelsen.

Skördemarknaden 21.9.2019 var det andra evenemanget som riktar sig till allmänheten. På årsmötet den 1.4.2019 valdes ny styrelse.

Till ordförande återvaldes Curt Ruokolahti. Olof Sundqvist, Janni Pernell-Intonen, Anna Johnson, Catarina Hildén-Fjäder samt Heli Nyberg avgick från styrelsen.

Till styrelsemedlemmar valdes: Aki Kulmala (ny), Ralf Juslin (ny), Tom Ramström (ny), Tea Laiho (ny), Marina Schnitt (Bergman) (ny), Susanna Blåberg, (omvald)  Sonja Österholm, (omvald), Kirsi Sonck-Rautio (omvald), Atte Ljunqvist (omvald, Marika Eklund-Pelto (omvald) och Curt Ruokolahti (omvald). Till verksamhetsgranskare omvaldes Kristina Fagerlund och till suppleant Niklas Fjäder. Årsmötet hölls i Curatios sal (Malmgatan 6). Efter årsmötet hölls honungs-tasting med Titti Edfelt.

Styrelsen har sammankommit 8 gånger under verksamhetsåret och konstituerande styrelsemöte hölls 9.4.2019 där man delade ut följande portföljer samt ansvarsuppgifter:

Viceordförande: Sonja Österholm

Sekreterare: Marika Eklund-Pelto

Kassör: Susanna Blåberg

Materialavsvarig: Tom Ramström och Atte Ljungqvist

Årsmötesansvarig: Curt Ruokolahti

Medlemsfest: Kirsi Sonck-Rautio

Skördemarknaden: Marika Eklund-Pelto

Julmarknaden: Hela styrelsen

Informatörer, kommunikation (web, info): Tea Laiho, Ralf Juslin och Marina Schnitt

Medlemsfesten i Fredrika stugan 21.8.2019 lockade 56  personer.

Skördemarkanden på ”Gamla torget” var lyckad trots dåligt väder. Tävlingen gick ut på att gissa hur många olika sorter det fanns i korgen.  35 personer prövade på lyckan. Korvgrillning och våffel-stekning.  Höststädningen skedde 3.11.2019. kl 14. Tydligen var denna söndagseftermiddag en bra tidpunkt, för många ställde upp.

Föreningen hyr ut försäljningsstånd á 20€.

Till föreningens medlemmar hyrs även ut följande:

Flis, 15€/2 dygn

Tält (3×6 m), 15€/2 dygn

Stege 20€/2 dygn

Kolgrill 10€/2 dygn

Som invånarföreningens representant i Stiftelsen för Gamla malmens styrelse sitter Marika Eklund-Pelto.

Invånarföreningen Gamla Malmens representant i stadens byggnadskommitté är Kalle Alho. han valdes på styrelsemötet 23.11.2017

Verksamheten för år 2019 visade ett överskott på 667,81.

Medlemsantalet under året har varit 56 betalande hushåll samt 5 företag

Informationen till föreningens medlemmar samt till allmänheten fås bäst på adressen www.gamlamalmen.com eller via anslagstavlan på Gamla torget.

Medlemsbrev delas även ut i postlådorna på området.

På Facebook hittar man även föreningen.

Vanhan Malmin Asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelle 2019

Suurin tapahtuma toimintavuoden 2019 aikana asukasyhdistykselle oli perinteinen ” Joulumarkkinat”, joka houkutteli hieman vähemmän myyjiä kuin vuotta aikaisemmin.  Sää oli sateinen ja tuulinen, joka saattoi osaltaan vaikuttaa asiaan. Ilmoittautuminen hoidettiin sähköisesti, mikä teki siitä yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Käytössämme oli tänä vuonna kaupungin Lyyti-ohjelma. Tiukentuneet lupa-hakemukset työllistivät hallitusta enemmän.

Toinen yleisölle suunnattu tapahtuma on sadonkorjuumarkkinat,  ne järjestettiin vanhalla torilla 21.9.2019.

Vuosikokouksessa 1.4.2019 valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi uudelleen valittiin Curt Ruokolahti. Olof Sundqvist, Janni Pernell-Intonen, Anna Johnson, Catarina Hilden-Fjäder sekä Heli Nyberg poistuivat hallituksesta.

Hallitukseen valittiin: Aki Kulmala (uusi), Ralf Juslin (uusi), Tom Ramström (uusi), Tea Laiho(uusi), Marina Schnitt (Bergman) (uusi), Susanna Blåberg (uudelleen valittu), Sonja Österholm (uudelleen valittu), Kirsi Sonck-Rautio (uudelleen valittu), Atte Ljunqvist (uudelleen valittu) Marika Eklund-Pelto (uudelleen valittu) sekä Curt Ruokolahti (uudelleen valittu). Toiminnan tarkastajaksi valittiin uudelleen Kristina Fagerlund ja varamieheksi Niklas Fjäder. Vuosikokous pidettiin Curation salissa (Malmikatu 6). Vuosikokouksen jälkeen Titti Edfelt piti hunajan maistiaiset.

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen perustamiskokous pidettiin 9.4. 2019 ja  silloin jaettiin tehtävät ja vastuualueet:

Varapuheenjohtaja: Sonja Österholm

Sihteeri: Marika Eklund- Pelto

Rahaston hoitaja: Susanna Blåberg

Materiaalivastaavat: Tom Ramström ja Atte Ljunqvist

Vuosikokousvastaava: Curt Ruokolahti

Jäsenjuhlat: Kirsi Sonck-Rautio

Sadonkorjuumarkkinat: Marika Eklund-Pelto

Joulumarkkinat: Koko hallitus

Informointi ja web: Ralf Juslin, Marina Schnitt ja Tea Laiho

 

Jäsenjuhlaan Fredrikan tuvalle 21.8. 2019 saapui 56 henkilöä.

Sadonkorjuumarkkinat ”Vanhalla torilla” oli onnistunut, vaikka sää ei suosinutkaan. Kilpailussa tuli arvata kuinka monta eri lajia on korissa.  35 henkilöä kokeili tässä onneaan. Lisäksi oli makkaran grillausta ja vohvelinpaistoa. Syystalkoot pidettiin 3.11. 2019 klo 14. Sunnuntai-iltapäivä oli ilmeisesti sopiva aika monelle saapua paikalle.

Yhdistys vuokraa myyntikojuja a` 20 €. Lisäksi yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vuokrata:

Hakekone 15€/ 2vuorokautta, Teltta 3x6m, 15€/ 2 vuorokautta, Tikkaat 20€/ 2vuorokautta, Hiiligrilli 10€/ 2 vuorokautta

Asukasyhdistyksen edustajana Stiftelsen Gamla malmenin säätiössä, toimii Marika Eklund-Pelto. Vanhan Malmin asukasyhdistyksen edustajana kaupungin rakennustoimikunnassa toimii Kalle Alho, hänet valittiin hallituksen kokouksessa 23.11.2017.

Toiminta vuodelle 2019 näytti ylijäämää 667,81. Jäsenmäärä kyseisenä vuonna on ollut 56 kotitaloutta ja 5 yritystä.

Yhdistyksen jäsenet ja yleisö saavat parhaiten tietoa yhdistyksen asioista ja tapahtumista osoitteessa www.gamlamalmen.com tai ”Vanhan torin” ilmoitustalulta.

Jäsenkirje jaetaan alueella postiluukkuihin. Yhdistyksen löytää myös Facebookista.

Gamla Malmen verksamhet 2020 – Vanhan Malmin toiminta 2020

Vi planerar följande för 2020

Vi var över 50 medlemmar på plats vid medlemsfesten 2019 och fick njuta av fin musik!

 • 2.6.2020 Årsmöte – kl 18 ute på gården vid Ella Janssons stuga
 • 26.8.2020 Medlemsfest vid Ella Janssons stuga kl 18
 • 26.9.2020 Höstmarknad på Gamla Torget
 • Oktober – höststädning
 • 12.12.2020 kl. 12-16 Julmarknad

Vuoden 2020 ohjelmaksi suunnitellaan seuraavaa:

 • 2.6.2020 vuosikokous – ulkona, klo 18 Ella Jansonnintuvan pihalla
 • 26.8.2020 jäsenjuhlat Ella Jansonnintuvalla klo 18
 • 26.9.2020 Vanhan Torin syysmarkkinat
 • Lokakuu – syyssiivous
 • 12.12.2020 klo 12-16 Joulumarkkinat

  Mahtavat oltavat jäsenjuhlissa 2019

Försäljare – Myyjät

Hej alla,

Nu närmar sig marknaden med stormsteg! Tänkte snabbt gå igenom några saker som jag fått frågor omkring:

 1. Ni kan se vilken plats ni har bokat genom att logga in på ert konto och där hitta ordrar, som ni kan se på genom att trycka på knappen ”Visa”. Om ni inte lyckas med detta kommer informationspunkten på marknaden att ha en lista med namn och nummer där ni kan se vilken plats ni ska vara på. Informationspunkter är bemannad 9.30 framåt.
 2. Linken till kartan hittar ni här, genom att klicka på kartan kan ni förstora den.

Hei kaikki,

Markkinat lähestyvät nyt kovaa vauhtia! Ajattelin nopeasti käydä läpi muutaman asian josta olen saanut kysymyksiä:

 1. Voitte nähdä minkä/mitkä paikat olette varanneet kirjautumalla tilillenne ja sieltä valita ordrar (tilaukset), jota voitte katsella painamalla nappia ”Visa” (näytä). Mikäli tämä ei jostain syystä onnistu, voitte markkinoilla koukata infopisteen kautta, mistä löytyy lista varatuista paikoista. Infopiste on avoinna 9.30 eteenpäin.
 2. Karttaan löydätte linkin tästä, klikkaamalla karttaa voitte suurentaa sen.

Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin

/admin