Styrelsemötet mars 2015

Utdrag från styrelsemötet den 5.3.2015 i Lyan

 

  • Vi konstaterade att det nu är nödvändigt att förnya bokningssystemet till julmarknaden.
  • Årsmötet hålls den 23.4 kl. 18 i Curatio
  • medlemsavgiften förblir oförändrad, dvs. 10 € / 20 €

 

Följande verksamheter har fastslagits;

årsmötet den 23.4 kl. 18

vårstädning den 8.4 kl. 17

Gamla Malmen kallar den 11.7 kl. 10-14

medlemsfesten den 26.8 kl. 18

skördemarknaden den 12.9 kl. 10-14

höststädning den 13.10 kl. 17

julmarknaden den 12.12 kl. 13-17

 

  • Dessutom noterade vi att gårdsloppisrallyt är den 7.6
  • Den 13.9 deltar vi i byakampen som utlysts av Munkvikföreningen

 

Stiftelsen för Gamla Malmen har tagit initiativ till att återuppliva auktionstraditionen i samband med G.M. –kallar. Styrelsen understöder tanken

och anser att föreningen kan sköta de praktiska arrangemangen kring själva auktionen om stiftelsen informerar invånarna om att de får donera saker till

auktionen samt tar reda på möjligheterna att förvara sakerna fram till auktionstillfället. Föreningen föreslår att man ev. hyr en container.

Som plats för auktionen föreslår vi gamla torget.